1 minutes read

Kim cương nhân tạo có phải kim cương thật?

Kim cương nhân tạo có phải kim cương thật?

Kim cương nhân tạo cùng được hình thành từ thành phần chính Carbon, có chung tính chất vật lý và hoá học so với kim cương tự nhiên. Hay nói cách khác, kim cương nhân tạo chính là kim cương thật.

1/ Kim cương nhân tạo là gì?

Kim cương nhân tạo là kim cương được con người nuôi cấy, dựa trên 2 phương pháp chính: phương pháp HPHT (high pressure, high temperature) - sử dụng phòng thí nghiệm mô phỏng nhiệt độ và áp suất cao tương tự môi trường tạo kim cương trong lòng đất, và CVD (chemical vapor deposition) sử dụng sự bốc hơi hoá học của hợp chất khí Carbon cho đến khi chỉ còn lại nguyên tử cacbon lắng tụ và phát triển trên mầm kim cương có sẵn.

Thời gian tạo ra kim cương nhân tạo khá ngắn - một vài tuần.

 

2/ Đối chiếu kim cương nhân tạo với kim cương tự nhiên

 

 

Được hình thành từ thành phần chính Carbon, có chung tính chất vật lý và hoá học so với kim cương tự nhiên, hay nói cách khác, kim cương nhân tạo chính là kim cương thật.

 

Dựa trên các đặc tính như hạn chế ảnh hưởng tới môi trường và giá thành tối ưu, Dot gợi ý bạn chọn kim cương nhân tạo cho những món trang sức thường ngày của mình - một món phụ kiện tinh tế, lấp lánh, cùng bạn toả sáng mỗi ngày.

 

Xem thêm các thiết kế từ kim cương nhân tạo tại đây.

 

Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
Theo dõi Instagram @dotdotgem @dotdotgemlove
NHẬP MÃ [DDGWEB] ĐỂ ĐƯỢC GIẢM 50.000Đ